FFOSI Banja Luka deo UHVATI FILM festivala

Humanitarna organizacija Partner (HO Partner) iz Banje Luke i Kreativno afirmativna organizacija Parnas iz Novog Sada (KAO Parnas) su u martu 2017. potpisale

Sporazum o saradnji kojim su udruženi Filmski festival o osobama sa invaliditetom koji se održava od 2011. godine u Banjoj Luci i Međunarodni filmski festival “Uhvati sa mnom ovaj dan/Uhvati film” koji se održava od 2003. godine u Novom Sadu i od 2011. u Rijeci i time ova tri festivala postaju
jedinstven festival „UHVATI FILM“

Festivali su udruženi jer
– imamo u vidu vrednosti i ciljeve za koje se zalažu naše organizacije HO Partner i KAO Parnas a koje idu u smeru promovisanja jednakosti, ljudskih prava i omogućavanja slobode izražavanja različitih kulturoloških i društveno marginalizovanih afiniteta i njihovog međusobnog dijaloga,
– se slažemo u ideji da je neophodno raditi na stvaranju preduslova za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom,
– dijelimo interesovanja za savremene medije kao instrumenta za unaprjeđenje kvaliteta života svih građana,
– želimo da afirmišemo ideju o festivalu filmova o osobama sa invaliditetom i filmova čiji su autori osobe sa invaliditetom,
– vjerujemo da je potrebna međunarodna saradnja kako bi se uspostavila, razvijala i održavala tolerancija na svaki vid različitosti i koncept suživota.