2022 – KONKURS ZA FILMOVE NA MEĐUNARODNI FILMSKI FESTIVAL „UHVATI FILM”

KREATIVNO AFIRMATIVNA ORGANIZACIJA „PARNS”, Novi Sad, Srbija,
HUMANITARNA ORGANIZACIJA „PARTNER”, Banja Luka, Republika Srpska/Bosna i Hercegovina,
UDRUGA „SPIRIT”, Rijeka, Hrvatska
i
NEVLADINO UDRUŽENJE „ART 365”, Podgorica, Crna Gora
raspisuju
KONKURS ZA FILMOVE
Na MEĐUNARODNI FILMSKI FESTIVAL
„UHVATI FILM”
na temu invalidnosti i filmove čiji su autori/ke (glumci, scenaristi, režiseri) osobe sa invaliditetom

Filmski festival „Uhvati film” je međunarodnog karaktera i realizuje se u Novom Sadu, a zatim u Banjoj Luci, Rijeci i Kotoru sa ciljem promocije potencijala i izazova osoba sa invaliditetom (sa posebnim osvrtom na višestruko marginalizovane grupe) kroz tematski i umjetnički specifičnu selekciju filmova.

Osim projekcija filmova na temu invalidnosti, Festival ima i prateće programe i postprodukciju – Filmski karavan koji obuhvata gostovanja, tj. projekcije u prostorima kulture, školama, na drugim festivalima, a u Novom Sadu i Uhvati film Kids – projekcije filmova primjerenih djeci uzrasta od 7-12 godina.

Bitni segmenti festivala su i rad na povećanju kulturne participacije osoba sa invaliditetom, afirmacija umjetničkog stvaralaštva i stručnosti u relevantnim oblastima osoba sa invaliditetom kao i uticaj na medije radi adekvatnijeg i politički korektnijeg praćenja aktivnosti i dešavanja u kojima osobe sa invaliditetom učestvuju.

Uslovi konkursa:

  1. Tema: Invalidnost (Filmovi koji promovišu medicinski model invalidnosti odnosno stereotipe neće ući u selekciju. Filmovi čiji su autori/režiseri osobe sa invaliditetom mogu biti na slobodnu temu, pri čemu autor/ka mora naglasiti da je osoba sa invaliditetom.)
  2. Trajanje: do 30 minuta
  3. najmanje DVD kvalitet
  4. da imaju titl na SR/HR/BiH/CG odnosno na engleskom jeziku (Filmovi treba da budu titlovani ili na drugi način prilagođeni gluvim osobama.)

Uz film/ove obavezno na e-mail uhvatifilm@gmail.com dostaviti i:
– popunjen Prijavni formular 2022
– biografiju autora/ke
– 2 fotografije iz filma
– dijalog lista u srt formatu
– trejler (ako postoji)

Filmovi moraju biti poslati najkasnije do 15. 04. 2022.

Sve troškove, kao i rizik slanja filmova, snosi pošiljalac. Filmovi i kopije koje pristignu na konkurs zadržavaju organizatori. Organizatori se obavezuju da filmove neće koristiti u komercijalne svrhe. Za projektovanje filmova koji budu odabrani u program festivala i programa u postprodukciji, organizatori neće isplaćivati nadoknade ni autorima ni producentima. Organizatori zadržavaju pravo korištenja isječaka iz filmova u trajanju do 3 minuta isključivo u svrhu promocije programa Filmskog festivala „Uhvati film“.

Filmovi koji budu izabrani po ocjeni stručnog žirija biće prikazani u okviru filmskog programa 20. Filmskog festivala „Uhvati film!“ u periodu 12. 10 -16. 10. 2022. godine u Novom Sadu (SR), a zavisno od finansijskih sredstava biće audioopisani i sinhronizovani na srpski jezik.

Filmovi koji budu izabrani za program Festivala u Novom Sadu ulaze u uži izbor za prikazivanje u Banjoj Luci, u Rijeci i Kotoru, ali i u okviru postprodukcije (onlajn i/ili oflajn).

Najbolji filmovi biće nagrađeni plaketama i plasiraće se direktno na Festival evropskog dokumentarnog i nezavisnog filma Euro-In, koji se održava u Novom Sadu.

Pored plakete za najbolji film, za najbolji scenario i najbolju režiju, stručni žiri će dodijeljivati i specijalne plakete za doprinose na polju invalidnosti imajući u vidu:
– Da li/koliko film gledaocima pruža alternativni/drugačiji način pogleda na invalidnost?
– Koliko je originalan pristup temi invalidnosti?
– Koliko je film zanimljiv/privlači pažnju/ostavlja utisak?
– Koliko su izbegnuti stereotipi o invalidnosti?
– Koliko film pruža novih informacija o invalidnosti?

Prijavni formular možete skinuti na sajtu festivala uhvatifilm.org

Filmovi se mogu dostaviti putem interneta (Festhome, Click for festivals, Film free way, You tube, WeTransfer, Vimeo..) ili poštom na disku/USB-u (u 1 primjerku) na jednu od ovih adresa:

Srbija:
KAO Parnas

S. Hristića 37/2,
21 000 Novi Sad
ZA Uhvati film

Hrvatska

UDRUGA SPIRIT
Korzo 2a
51 000 Rijeka,
ZA Uhvati film

Republika Srpska/Bosna i Hercegovina

HO Partner
Srđe Zlopogleđe 55
78000 Banja Luka,
ZA Uhvati film

Crna Gora

Branimir Žugić
Farmaci bb
81 000 Podgorica
ZA Uhvati film

Molimo Vas da nam se prije slanja radova poštom javite putem e-maila, kako bismo očekivali Vaš film i pravovremeno reagovali ukoliko pošiljka ne stigne.

DODATNE INFORMACIJE I PITANJA NA: uhvatifilm@gmail.com