FESTIVAL

Međunarodni Filmski festival „Uhvati film“ obuhvata projekcije filmova na temu invalidnosti kao i prateće programe.

Prvi put je održan u Novom Sadu 2003. godine a zatim i u Rijeci 2011. godine.

Banjalučki Filmski festival o osobama sa invaliditetom koji HO “Partner” realizuje od 2011. godine, postao je od  2017. godine  dio UHVATI FILM Festivala.

Filmski festival „Uhvati sa mnom ovaj dan!/Uhvati film“ obuhvata projekcije domaćih i inostranih filmova na temu invalidnosti kao i prateće programe: filmske radionice, tribine/razgovore sa autorima i akterima filmova, seminar za novinare i studente žurnalistike, izložbe, performanse i sl. u kojima učestvuju i osobe sa invaliditetom.

Festival je međunarodnog karaktera i realizuje se od 2003. godine u Novom Sadu, krajem septembra sa ciljem: informisanja javnosti o životu, aktivnostima, pravima i dostignućima osoba sa invaliditetom, čime se utiče na promene u stavovima ljudi u vezi sa osobama sa invaliditetom, bolje razumijevanje i prihvatanje različitosti, te stvaranje uslova za veću vidljivost i uključivanje osoba sa invaliditetom u sve sfere društvenog života.
Bitan segment festivala je podrška filmskim rediteljima, scenaristima i glumcima koji su osobe sa invaliditetom da promovišu svoje radove i dostignuća, te da prepoznaju sopstvene potencijale, kao i uticaj na medije radi adekvatnijeg i politički korektnijeg praćenja aktivnosti i dešavanja u kojima učestvuju osobe sa invaliditetom.

Konkurs za filmove raspisujemo u martu,  svake godine. Stručni žiri koji sačinjavaju profesionalci iz oblasti filma i invalidnosti, selektuju i ocenjuju filmove.

Organizatori Filmskog festivala u Srbiji su Kreativno afirmativna organizacija Parnas iz Novog Sada a u Hrvatskoj, Udruga Spirit iz Rijeke.

Organizator UHVATI FILM u Banjoj Luci je Humanitarna organizacija Partner.