Vanja Čolić, direktorica Partnera: Jednake mogućnosti za sve

Humanitarna organizacija Partner organizator je filmskog festivala o osobama sa invaliditetom u Banjaluci, koji se održava kao deo jedinstvenog UHVATI FILM festivala, sa premijernim izdanjem u Novom Sadu, Banjaluci i Rijeci.

Partner je nevladina organizacija čiji je cilj pružanje pomoći i podrške, kao i obezbjeđivanje jednake mogućnosti za sve građane, pretežno u zdravstvu i obrazovanju. Organizacijom Uhvati film festivala, Partner želi da ukaže na mogućnosti i izazove sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom u svakodnevnom životu, ali i da podigne svjest o osobama sa invaliditetom kao ravnopravnim članovima društva u cjelini.

Izvršna direktorica organizacije, Vanja Čolić, objasnila je dosadašnji rad i postignuća organizacije.

Koliko postoji organizacija Partner i kako je nastala?

Humanitarna organizacija Partner osnovana je 2001. godine, kao neprofitna i multietnička organizacija čiji je cilj pružanje humanitarne, zdravstvene, psihosocijalne, edukativne pomoći i podrške ljudima u stanju potrebe i njihovim porodicama, kao i senzibilizacija, razvijanje svesti šire društvene zajednice, uvođenje i primena novih tehnika rada, zastupanje u svrhu poboljšanja kvaliteta njihovih života.

Šta je prioritet  u radu organizacije?

Vizija Partnera je obezbjediti jednake mogućnosti za sve građane. Vođeni tom vizijom radimo na obezbjeđivanju preduslova za samostalan život osoba sa invaliditetom u gradu Banjaluka. Kako je jedan od najvažnijih preduslova personalna asisitencija, od 2003. godine radimo na obezbjeđivanju ove usluge za osobe sa invaliditetom.

Koji su najvažniji projekti i polja rada?

publika na Uhvati film BiH 2017.

U toku šesnaest godina postojanja Organizacije, implementirali smo preko 70 projekata u oblasti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja za osobe sa invaliditetom, podizanja svijesti javnosti o osobama sa invaliditetom, posebno ističući pitanja žena sa invaliditetom. Naravno, servisi podrške, prvenstveno personalna asisitencija  postali su prioritet rada organizacije. Jedna od najvažnijih godišnjih aktivnosti jeste i održavanje festivala Uhvati film – BiH, čiji je cilj podizanje svijesti javnosti o osobama sa invaliditetom, kroz filmsku umjetnost.

Koliko članova broji organizacija i ko je sve aktivan u okviru nje? Da li je to organizacija OSI ili bilo ko može da vam se pridruži u vašem aktivizmu?

HO Partner ima oko 120 članova, odnosno korisnika usluga koje pružamo u gradu Banjaluka. Pored članova imamo i oko 30 volontera, stručnih saradnika iz različitih oblasti, koji učestvuju u različitim aktivnostima koje organizujemo.

Svako ko prepozna HO Partner kao organizaciju u kojoj može da stekne određena saznanja o osobama sa invaliditetom, potrebne vještine i iskustvo koje će mu pomoći u budućnosti, može da nam se pridruži u našem radu.

Gdje i kako vi vidite promjenu koju vam donosi Partner na lokalnu zajednicu?

HO Partner je organizacija koja od 2010. godine ima Status organizacije od interesa za Grad Banjaluku, što već dovoljno govori o njenom značaju za lokalnu zajednicu. Kao što sam u nekom od prethodnih odgovora navela, od 2003. godine radimo na razvoju perosnalne asistencije za osobe sa invaliditetom, koju smo do 2007. godine realizovali kroz projekte. Te godine Skupština Grada Banjaluka je donijela Odluku o personalnoj asisteciji kao proširenoj usluzi na području grada, tako da možemo slobodno reći da je to jedan od naših najvažnijih dosadašnjih rezultata. Naravno, uz to smo realizovali i niz drugih projekata na području grada koji su imali zapažene rezultate, o kojima detaljne informacije mogu da se pronađu na www.hopartner.org .

Isidora Ćeranić