Konkurs za izložbu fotografija “OSOBE SA KVALITETOM”

FILMSKI FESTIVAL „UHVATI FILM – BiH“

Raspisuje Konkurs za prijem radova za

IZLOŽBU FOTOGRAFIJA NA TEMU

„OSOBE SA KVALITETOM“

 

foto: Dejan Kolar, arhiva Maje Tomić

Izložba će biti organizovana u okviru VII Filmskog festivala „UHVATI FILM – BiH“, koji će se održati 13.10.2017.godine u Muzičkom paviljonu „Staklenac“ u Banjoj Luci.

Konkurs je otvoren od 15. avgusta do 1. septembra 2017. godine.

Filmski festival i izložba fotografija imaju za cilj podizanje nivoa svijesti javnosti o osobama sa invaliditetom.

U fokusu fotografija treba da se prikažu osobe sa invaliditetom u svakodnevnom životu, njihovo učestvovanje u svim sferama društvenog života i rada.

Uslovi prijavljivanja i učestvovanja

 1. Konkurs je otvoren za sve zainteresovane pojedince i organizacije iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske;
 2. Fotografija treba da prikaže osobe sa invaliditetom u svim sferama društvenog života i rada: na radnom mjestu, društveni život: u klubu, na koncertima, pozorišnim predstavama, u šetnji, prilikom kupovine u marketu ili butiku, prisustvovanje predavanjima u školi ili na fakultetu, bavljenje sportskim aktivnostima i slično.
 3. Fotografija ne smije biti starija od 2 godine;
 4. Maksimalno 2 fotografije mogu da se pošalju;
 5. Autori najboljih fotografija biće nagrađeni simboličnom nagradom;
 6. Minimalna veličina digitalne ili digitalizovane fotografije je 2048 piksela po dužoj strani isključivo u JPG formatu u srednjoj ili visokoj kompresiji (ne maksimalnoj), odnosno do 5 megabajta;
 7. Svaka fotografija treba da bude označena naslovom. Radovi koji budu izabrani za izložbu biće prikazivani naslovom koji im je autor dodijelio i imenom autora.
 8. Potrebno je dostaviti biografiju autora sa kontakt podacima (telefon i e-mail).
 9. Radovi koji ne budu dostavljeni u roku, te ne budu ispunjavali navedene uslove neće biti uzeti u razmatranje za izložbu na Festivalu.

Dostavljanje radova i prateće materijale, sa naznakom “Za Konkurs za izložbu fotografija “OSOBE SA KVALITETOM”, moguće je slati na 3 načina:

 1. Elektronskom poštom na e-mail: uhvatifilm.bih@gmail.com (maksimalna veličina fajla je 5 MB);
 2. Klasičnom poštom na adresu:

Humanitarna organizacija “Partner”
Ul. Srđe Zlopogleđe 55
78 000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH

 1. Ličnom dostavom na optičkom disku (CD/DVD), u zatvorenoj koverti, u prostorije HO „Partner“ koja se nalazi na gore naznačenoj adresi, svakog radnog dana u periodu od 8 do 15 časova.

Sva pitanja u vezi sa Konkursom možete slati na e-mail: uhvatifilm.bih@gmail.com